Danh sách các file báo giá, định dạng PDF

(Cập nhật giá bán mới nhất tháng 01-2018)
Lưu ý:
  x2: Giá bán 2 bộ cùng loại.
  x3: Giá bán 3 bộ cùng loại.
  eng: Báo giá bằng tiếng Anh


Chúng tôi cam kết không tăng giá bán trong năm 2018.
Bạn có thể click trực tiếp vào link để tải file PDF.


1.      Tên tập tin: ffn100.pdf
2.      Tên tập tin: fhic200.pdf
3.      Tên tập tin: fhic300.pdf
4.      Tên tập tin: fhip110n-x2.pdf (Báo giá cho 2 bộ cùng loại)-x2.pdf
5.      Tên tập tin: fhip110n-x3.pdf (Báo giá cho 3 bộ cùng loại)-x3.pdf
6.      Tên tập tin: fhip110n.pdf
7.      Tên tập tin: fhip230-not-guide.pdf
8.      Tên tập tin: fhip230.pdf
9.      Tên tập tin: gb1505.pdf
10.      Tên tập tin: gb1507.pdf
11.      Tên tập tin: gb1540.pdf
12.      Tên tập tin: gg1504.pdf
13.      Tên tập tin: gg1505.pdf
14.      Tên tập tin: gg1507.pdf
15.      Tên tập tin: gp1601n-x2.pdf (Báo giá cho 2 bộ cùng loại)-x2.pdf
16.      Tên tập tin: gp1601n-x3.pdf (Báo giá cho 3 bộ cùng loại)-x3.pdf
17.      Tên tập tin: gp1601n.pdf
18.      Tên tập tin: gp1606n.pdf
19.      Tên tập tin: gp5101-x2.pdf (Báo giá cho 2 bộ cùng loại)-x2.pdf
20.      Tên tập tin: gp5101-x3.pdf (Báo giá cho 3 bộ cùng loại)-x3.pdf
21.      Tên tập tin: gp5101.pdf
22.      Tên tập tin: gp6102.pdf
23.      Tên tập tin: gp6102n.pdf
24.      Tên tập tin: price-of-pantone-cmyk-gp5101-x2.pdf [Báo giá cho 2 bộ cùng loại]-x2.pdf
25.      Tên tập tin: price-of-pantone-cmyk-gp5101-x3.pdf [Báo giá cho 3 bộ cùng loại]-x3.pdf
26.      Tên tập tin: price-of-pantone-cmyk.pdf
27.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-bridge-gp6102.pdf
28.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-bridge-gp6102n.pdf
29.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-bridge.pdf
30.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-guide-2016.pdf
31.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-guide-fhip110n-x2.pdf [Báo giá cho 2 bộ cùng loại]-x2.pdf
32.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-guide-fhip110n-x3.pdf [Báo giá cho 3 bộ cùng loại]-x3.pdf
33.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-guide-old.pdf
34.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-guide.pdf
35.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-specifier-fhip230.pdf
36.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-specifier-guide-fhip230.pdf
37.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-specifier-guide.pdf
38.      Tên tập tin: price-of-pantone-color-specifier.pdf
39.      Tên tập tin: price-of-pantone-cotton-passport-ffc204.pdf
40.      Tên tập tin: price-of-pantone-cotton-passport.pdf
41.      Tên tập tin: price-of-pantone-cotton-planner.pdf
42.      Tên tập tin: price-of-pantone-formula-guide-2016.pdf
43.      Tên tập tin: price-of-pantone-formula-guide-gp1601n-x2.pdf [Báo giá cho 2 bộ cùng loại]-x2.pdf
44.      Tên tập tin: price-of-pantone-formula-guide-gp1601n-x3.pdf [Báo giá cho 3 bộ cùng loại]-x3.pdf
45.      Tên tập tin: price-of-pantone-formula-guide-old.pdf
46.      Tên tập tin: price-of-pantone-formula-guide.pdf
47.      Tên tập tin: price-of-pantone-metallic-chip.pdf
48.      Tên tập tin: price-of-pantone-metallic-premium-chip.pdf
49.      Tên tập tin: price-of-pantone-metallic-premium.pdf
50.      Tên tập tin: price-of-pantone-metallic.pdf
51.      Tên tập tin: price-of-pantone-nylon-brights.pdf
52.      Tên tập tin: price-of-pantone-nylon.pdf
53.      Tên tập tin: price-of-pantone-pastel-neon-chip.pdf
54.      Tên tập tin: price-of-pantone-pastel-neon.pdf
55.      Tên tập tin: price-of-pantone-skintone-guide.pdf
56.      Tên tập tin: price-of-pantone-solid-chip.pdf
57.      Tên tập tin: stg201.pdf


Danh sách các file báo giá, định dạng PDF

(Cập nhật giá bán mới nhất tháng 01-2018)
Lưu ý:
  x2: Giá bán 2 bộ cùng loại.
  x3: Giá bán 3 bộ cùng loại.
  eng: Báo giá bằng tiếng Anh


Chúng tôi cam kết không tăng giá bán trong năm 2018.
Bạn có thể click trực tiếp vào link để tải file PDF.Thời gian làm việc của chúng tôi:
* Thứ 2 đến Thứ 6:
     Sáng từ: 08 giờ đến 12 giờ.
     Chiều từ: 14 giờ đến 18 giờ.

* Thứ 7 và Chủ nhật: Nghỉ làm.


Ngòai giờ làm việc, Quý khách có thể gửi email đến info@pantonechinhhang.com để hệ thống tự động trả lời thông tin và báo giá chi tiết theo từng nhu cầu của Quý khách.
Hoặc gọi ngay số hotline 0937-248-300 hoặc 0908-673-154 để chúng tôi tư vấn trực tiếp, mọi lúc, mọi nơi. 

Trang chủ | Sản phẩm | Shop | Báo giá | Chính sách bán hàng | Thông tin chuyển khỏan | Hỏi đáp | Liên hệ