Danh sách các file báo giá, định dạng PDF

Lưu ý:
  x2: Giá bán 2 bộ
  x3: Giá bán 3 bộ
  eng: Báo giá bằng tiếng Anh


Chúng tôi đang điều chỉnh giá bán, vui lòng gọi trực tiếp hoặc truy cập mục SHOP để tải giá cụ thể


1.      ffn100.pdf [--- Type: pdf---]
2.      fhic200.pdf [--- Type: pdf---]
3.      fhic300.pdf [--- Type: pdf---]
4.      fhip110n.pdf [--- Type: pdf---]
5.      fhip230-not-guide.pdf [--- Type: pdf---]
6.      fhip230.pdf [--- Type: pdf---]
7.      gb1505.pdf [--- Type: pdf---]
8.      gb1507.pdf [--- Type: pdf---]
9.      gb1540.pdf [--- Type: pdf---]
10.      gg1504.pdf [--- Type: pdf---]
11.      gg1505.pdf [--- Type: pdf---]
12.      gg1507.pdf [--- Type: pdf---]
13.      gp1601n.pdf [--- Type: pdf---]
14.      gp1606n.pdf [--- Type: pdf---]
15.      gp5101.pdf [--- Type: pdf---]
16.      gp6102.pdf [--- Type: pdf---]
17.      gp6102n.pdf [--- Type: pdf---]
18.      price-of-pantone-cmyk.pdf [--- Type: pdf---]
19.      price-of-pantone-color-bridge-gp6102.pdf [--- Type: pdf---]
20.      price-of-pantone-color-bridge-gp6102n.pdf [--- Type: pdf---]
21.      price-of-pantone-color-bridge.pdf [--- Type: pdf---]
22.      price-of-pantone-color-guide-2016.pdf [--- Type: pdf---]
23.      price-of-pantone-color-guide-old.pdf [--- Type: pdf---]
24.      price-of-pantone-color-guide.pdf [--- Type: pdf---]
25.      price-of-pantone-color-specifier-fhip230.pdf [--- Type: pdf---]
26.      price-of-pantone-color-specifier-guide-fhip230.pdf [--- Type: pdf---]
27.      price-of-pantone-color-specifier-guide.pdf [--- Type: pdf---]
28.      price-of-pantone-color-specifier.pdf [--- Type: pdf---]
29.      price-of-pantone-cotton-passport-ffc204.pdf [--- Type: pdf---]
30.      price-of-pantone-cotton-passport.pdf [--- Type: pdf---]
31.      price-of-pantone-cotton-planner.pdf [--- Type: pdf---]
32.      price-of-pantone-formula-guide-2016.pdf [--- Type: pdf---]
33.      price-of-pantone-formula-guide-old.pdf [--- Type: pdf---]
34.      price-of-pantone-formula-guide.pdf [--- Type: pdf---]
35.      price-of-pantone-metallic-chip.pdf [--- Type: pdf---]
36.      price-of-pantone-metallic-premium-chip.pdf [--- Type: pdf---]
37.      price-of-pantone-metallic-premium.pdf [--- Type: pdf---]
38.      price-of-pantone-metallic.pdf [--- Type: pdf---]
39.      price-of-pantone-nylon-brights.pdf [--- Type: pdf---]
40.      price-of-pantone-nylon.pdf [--- Type: pdf---]
41.      price-of-pantone-pastel-neon-chip.pdf [--- Type: pdf---]
42.      price-of-pantone-pastel-neon.pdf [--- Type: pdf---]
43.      price-of-pantone-skintone-guide.pdf [--- Type: pdf---]
44.      price-of-pantone-solid-chip.pdf [--- Type: pdf---]
45.      stg201.pdf [--- Type: pdf---]

Thời gian làm việc của chúng tôi:
* Thứ 2 đến Thứ 6:
     Sáng từ: 08 giờ đến 12 giờ.
     Chiều từ: 14 giờ đến 18 giờ.

* Thứ 7 và Chủ nhật: Nghỉ làm.


Ngòai giờ làm việc, Quý khách có thể gửi email đến info@pantonechinhhang.com để hệ thống tự động trả lời thông tin và báo giá chi tiết theo từng nhu cầu của Quý khách.
Hoặc gọi ngay số hotline 0937-248-300 hoặc 0908-673-154 để chúng tôi tư vấn trực tiếp, mọi lúc, mọi nơi. 

Trang chủ | Sản phẩm | Shop | Báo giá | Chính sách bán hàng | Thông tin chuyển khỏan | Hỏi đáp | Liên hệ