Trang chủ | Sản phẩm | Shop | Báo giá | Chính sách bán hàng | Thông tin chuyển khỏan | Hỏi đáp | Liên hệ

 

Pantone Fashion + Home Cotton Planner


* Pantone Cotton Planner - FFC205: là phiên bản 2015, được làm bằng cotton nên còn gọi là Pantone TCX, gồm 2100 màu khác nhau. Phiên bản TCX cũ này đã không còn sản xuất ở Mỹ, trên thị trường thế giới vẫn còn một số ít.


         Pantone Cotton Planner phiên bản cũ, năm 2015. Mã là FFC205

Đến năm 2016 đã có phiên bản mới thay thế cho FFC205 là Pantone Cotton Planner có mã FHIC300 được làm bằng vải cotton nên gọi là Pantone TCX, nó có thêm 210 màu mới, nâng tổng số màu lên 2310 màu.


         Pantone Cotton Planner phiên bản mới, năm 2016. Mã là FHIC300

Bạn có thể đặt mua Pantone Cotton Planner (Mới) tại đây
Nếu bạn đã có bộ Pantone Cotton Planner phiên bản cũ, FFC205 gồm 2100 màu thì bạn có thể mua thêm bộ màu bổ sung 210 màu mới để nâng tổng số màu mà bạn cần lên đến 2310 màu. Bộ màu bổ sung có tên gọi là Pantone Cotton Planner Supplement, có mã là FHIC310.         Bộ màu bổ sung 210 màu mới cho Pantone Cotton Planner (mới), FHIC300

Bạn có thể đặt mua Pantone Cotton Planner Supplement tại đây


 

Các mục liên quan

- Phân lọai Pantone

- Tổng quan về sản phẩm nhóm Fashion and Home

- Pantone Formula Guide Solid Coated/Uncoated

- Pantone CMYK

- Pantone Color Bridge

- Pantone Neon & Pastel

- Pantone Metallics

- Pantone Premium Metallics

- Pantone Color Guide

- Pantone Color Specifier

- Pantone Cotton Passport

- Pantone Cotton Planner

- Pantone Chip Book
Trang chủ | Sản phẩm | Shop | Báo giá | Chính sách bán hàng | Thông tin chuyển khỏan | Hỏi đáp | Liên hệ 
Designed by PantoneChinhHang.com * Since 2011 - 2018